Działania edukacyjno-kontrolne straży w Międzychodzie

 • Od początku wakacji strażacy KP PSP w Międzychodzie, w województwie wielkopolskim, przeprowadzają kontrole baz wypoczynku, które odbywają się w różnych zorganizowanych formach.

   

  W środę 3 lipca strażacy wraz z przedstawicielami Policji, Straży Leśnej oraz Sanepidu przeprowadzili kontrolę połączoną z pogadanką w Bazie Obozowej ZHP w Łowyniu, (wypoczywa tutaj 265 harcerzy).

   

  Tematem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty związane z zachowaniem się podczas wystąpienia anomalii pogodowych, w tym na postępowanie w razie ogłoszenia ostrzeżeń meteorologicznych, a także na zasady współpracy harcerzy ze służbami ratowniczymi.

   

  Zdjęcie/źródło: KP PSP Międzychód