Umundurowanie OSP. Plusy i minusy

 • Zarząd Główny ZOSP RP zmienił regulamin umundurowania rekomendowanego dla druhów. Wprowadzone zostały 2 rodzaje ubrań ochronnych: ubrania ciężkie granatowe i nowe ubrania lekkie koloru żółtego. To odpowiedź na decyzję Państwowej Straży Pożarnej o zmianie wzorów ubrań specjalnych, podjętej na kanwie zmiany przepisów przez MSWiA. 

   

  W PSP wprowadzono trzyczęściowe ubranie, składające się ze spodni, kurtki oraz kurtki lekkiej. Wszystkie części ubrania są w kolorze żółtym, a obie kurtki (ciężka i lekka) mają bardzo podobny krój, przez co trudno je rozróżnić. Nowe ubrania specjalne Państwowej Straży Pożarnej mają z przodu oznaczenie PSP, a z tyłu napis "Państwowa Straż Pożarna". Ten sam kolor i trudny, na pierwszy rzut oka, do odróżnienia krój kurtek wprowadza mały chaos i może prowadzić do omyłek. Ochotnicy postanowili uniknąć takich wątpliwości.

   

  Komisja ds. działalności ratowniczej Związku OSP RP zarekomendowała, by w Ochotniczej Straży Pożarnej wprowadzić jednoznaczne rozwiązanie: pełne ubranie ciężkie (spodnie i kurtka) oraz pełne ubranie lekkie (spodnie i kurtka). Ubranie ciężkie pozostaje w dotychczasowym kolorze - granatowe, a nowe ubranie lekkie ma być w kolorze żółtym. Chodzi o to, by z daleka można było rozróżnić, w jaki typ ubrania ochronnego ubrany jest druh, by wyeliminować sytuacje zagrożenia. W ubraniach strażaków OSP pozostaje zarówno z przodu jak i z tyłu napis "STRAŻ".

   

  Rekomendacja ZOSP RP wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż to zaproponowane przez PSP. Zdziwienie budzi fakt, że w PSP nikt nie pomyślał o potencjalnych niebezpieczeństwach, jakie wynikać mogą z podobnego wyglądu i koloru różnych części ubioru strażaków. W straży często trzeba podejmować decyzję w ciągu ułamka sekundy, dlatego też kluczowe jest ułatwienie procesu decyzyjnego. Inny kolor kurtek z pewnością ułatwiłby zadanie i w sytuacji zagrożenia oszczędziłby cennego czasu na zastanowienie się "czy sięgam po kurtkę lekką, czy ciężką?". Ten sam kolor i podobny krój z pewnością nie pomogą, a w teorii mogą doprowadzić do tragicznej w skutkach pomyłki...

   

  Z drugiej strony można zastanawiać się nad finansowymi skutkami rekomendacji. Ile jednostek OSP stać będzie na zakup dwóch ubrań dla każdego druha? Czy Związek, świadom tego problemu, rozważy partycypację w kosztach? I co jeżeli w trakcie powrotu ze zdarzenia, w których wymagane było użycie ubrania lekkiego, zastęp zostanie wezwany do zdarzenia, w którym potrzebne jest ubranie ciężkie? Rekomendacja ZOSP RP ma niewątpliwie swoje plusy i minusy. Których będzie więcej? To może pokazać tylko czas.