Spotkanie z przyszłymi podchorążymi w Zamczysku Nowym.

 •  

   

  17 września 2018 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej spotkał się ze strażakami w służbie kandydackiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Strażacy po pozytywnym ukończeniu przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej złożą 29 września 2018 r. uroczyste ślubowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej oraz studenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

   

   

  Komendant Główny PSP rozpoczął wystąpienie od przypomnienia najważniejszych informacji na temat Państwowej Straży Pożarnej oraz jego funkcji jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.

   

   

  Mówił dalej, że Państwowa Straż Pożarna, stawia do dyspozycji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 30 tysięcy zawodowych strażaków, pełniących służbę w 501 jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP, z których 496 funkcjonuje w 335 komendach powiatowych (miejskich), a pozostałych 5 w każdej z pięciu szkół przygotowujących kadry na potrzeby formacji. Formacja posiada własny system kształcenia pożarniczego, składający się z 17 ośrodków szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz 5 szkół pożarniczych.

   

   

  Następnie głos zabrali dyrektorzy biur KG PSP w zakresie poszczególnych kompetencji.

   

  Źródło: KG PSP